Курсове за ученици:

График на групите на ученици от 7, 6 и 5 клас по математика и БЕЛ.

 

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ!

От 01.09.2015г. стартира записването за подготовка за кандидастване след 7 клас по математика, български език и литература.
Предлагаме, целегодишно обучение в групи и индивидуално.
График за обучение в групи: от 01.10.2015г. до 06.02.2016г.
Математика – Първи учебен срок, всяка събота от 10 30 до 12 30 часа ( по три учебни часа по 40 минути.)
Български език и литература - Първи учебен срок, всяка неделя от 10 30 до 12 30 часа ( по три учебни часа по 40 минути.)
Групите са от 3 до 5 ученика.

 

          Учебният процес в „ЕКСПЕРТ-АБВ” е съсредоточен върху единствена цел обучаемите да се явят на изпитите конкурентно-способни, знаещи и можещи да се справят с всякакви изненади.
          Изградена е стройна система и методология за подготовка на кандидат-гимназисти (7. и 6. клас) и кандидат-студенти (11. и 12. клас), която непрекъснато се допълва и обновява.
         Екипът от опитни преподаватели работи за усъвършенстване на знанията и уменията на възпитаниците в учебния център.
          В обучението се залага на цялостното представяне на учебния материал с всички негови компоненти и особености, на индивидуалната работа с нуждаещите се курсисти и на практическите упражнения чрез домашни работи, тестове и тренировъчни (пробни) изпити.
          Обучението в учебния център съчетава постепенното премахване на пропуските в знанията и осъществяването на системна практическа подготовка с упражнения и възможности за самостоятелна работа.


ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ по математика, български език и литература

          Подготовката на всеки кандидат-гимназист е сериозна отговорност за родителя.
          Резултатът от изпитите в края на 7. клас често определя пътя на ученика след това. По тази причина подготовката по Българиски език и литература и по Математика трябва да започне от рано и отношението към нея да бъде много внимателно.
          Тази подготовка в учебен център „Експерт-АБВ” се извършва индивидуално или в малки групи.
          Успехът на курсистите се дължи в голяма степен на индивидуалния подход към тях. Текущите тематични проверки (тестове, контролни, самостоятелни работи и вътрешни тренировъчни изпити) отчитат резултатите от труда на учениците и преподавателите.
         Курсистите се представят на изпитите спокойни и мислещи и отличните оценки са на лице.
         Изучаваният материал по български език и литература и математика следва учебната програма в 7. клас, а упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия годишен изпит.

          

          Обратна връзка с родителите и контрол върху резултатите от обучението: През учебната година родителите се запознават с резултатите и постиженията на децата си и получават информация по всички интересуващи ги въпроси.
          Пробни изпити, домашни работи и учебни материали: От месец януари започват тренировъчни „пробни“ изпити. Курсът на подготовка включва поне по три пробни изпита за всеки предмет. Периодично се провеждат тестове и контролни работи. Изпълнението на домашните работи е задължително. Те се проверяват, коригират и оценяват от преподавателите
          Курсовете по български език и литература и по математика целят отлична успеваемост както в училище, така и на изпитите след седми клас. Затова вътрешните „пробни“ изпити и тестовете се провеждат според Държавните образователни изисквания и са съобразени с формата на всеки изпит.

          

КУРСОВЕ ЗА ШЕСТИ КЛАС по БЕЛ и Математика;

          
       В 6. клас започва подготовката на ученика за предстоящите след 7. клас изпити за външно оценяване. Така при започване от 6. клас се получава цялостен завършен цикъл в подготовката на всеки ученик и записването е за препоръчване, тъй като учениците са подготвени с лекота да овладеят материала в 7. клас.
          Изучаваният материал по български език и литература и по математика следва учебната програма в 6. клас, а упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия изпит в 7. клас
          Периодично се провеждат тестовe и писмени контролни работи. Изпълнението на домашните работи в 6. клас е задължително. Те се проверяват, коригират и оценяват от преподавателите.
          Изучаваният материал по български език и литература и математика в този курс също следва учебната програма в 6. клас, като е включен допълнително по един час седмично по математика. Като цяло упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия изпит в 7. клас. Опитът показва, че преминалите през тази подготовка в 6. клас с лекота овладяват материала в 7. клас.

КУРСОВЕ ЗА ПЕТИ КЛАС по БЕЛ и Математика


          В пети клас учениците за първи път имат различни преподаватели по всеки предмет, за които те вече са самостоятелни и големи. Доста по-трудния и по-обемен учебен материал обаче често ги затруднява. И може би най-сериозното препятствие са основните предмети Български език и литература (БЕЛ) и Математика, защото всеки пропуск в знанията се отразява при по-натъшното възприемане и осмисляне.
          За да улесни учениците (и техните родители) през тази година учебен център „Експерт – АБВ” организира курс по двата предмета, по които в края на 7. клас предстоят задължителни конкурсни изпити, с оценките от които се кандидатства в профилираните гимназии и паралелки.
          В учебенич център се работи индивидуални или в  малки групи, спокойно, с индивидуален подход, което дава на децата възможност за получаване на стабилни и задълбочени знания. Във всеки учебен час новите знания се комбинират с упражнения и самостоятелна работа за по-лесно усвояване на материала. Така курсистите още от 5. клас придобиват увереност и по-лесно преодоляват стреса от училище.
          Изучаваният материал по български език и литература и по математика следва учебната програма в 5. клас, а упражненията и самостоятелните работи естествено са насочени към предстоящото външно оценяване в 7. клас.

Курс за подготовка на зрелостници

          Курс за подготовка на зрелостен изпит по Български език и литература, Математика, География и икономика, Английски, Немски, Френски, Руски и Испански език и други за 2015 - 2016 учебна година
          Подготовката за кандидат-студенти обхваща целия учебен материал в гимназиалния етап.
          Развиват се теми и се подготвят самостоятелни домашни работи, които се проверяват.
          Провеждат се 3 пробни изпита. Учениците разработват теми върху творчеството на разглежданите автори. Темите се проверяват и оценяват от преподаватели на Школата. 

ПРОГРАМИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ

За ученици от 4 клас до  7 клас
Ако търсите средство, с което 9 – 14 годишни деца и подрастващи да започнат да програмират, вижте Imagene. Това е пълноценна среда, където всеки начинаещ може да си направи свои собствени игри, интерактивни презентации, анимирани комикси.

ПРОГРАМИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Курса стартира на 04.10.2015г., от 16 00 до 17 30 часа
Обучението е в групи от 4 ученика, по два учебни часа.
Телефони за връзка:052/608-600; 0890 30 45 47.
Imagine
Imagine е софтуерна среда за обучение по информатика в училище и разработка на мултимедийни приложения. Тя е създадена в университета в Братислава от преподаватели, които преди години създадоха средата Comenius Logo. Адаптирана е на български език от екип от катедра "Информационни технологии" на Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски".
У нас, средата се разпространява първоначално от "Виртех" ООД, а от март 2011 година от "Обучение" ЕООД, съгласно договор с авторите от Словакия.
Средата притежава богати възможности за работа с мултимедия. В нея може да се интегрира видеоклип, чието възпроизвеждане да се управлява от потребителя, звуков файл със разширение MP3, WAV, уеб браузър, собствен генератор на мелодии с виртуално пиано с възможност за избор на инструмент, ноти, темпо и други характеристики. 
В работния екран може да се зареждат изображения със стандартни разширения, като JPG, PNG, GIF, както и такива създадени в редактора на образи Logo Motion. Те могат да се разполагат по различен начин на екрана, в зависимост от избраната опция. 
Създаденият проект в средата може да бъде съхранен, както в собствен формат, така и в изпълним файл или уеб страница.
Когато учениците създават проекти с Imagene, те получават умения за:

  • Творческо мислене;
  • Комуникация;
  • Системен анализ;
  • Ефективно взаимодействие;
  • Проектиране;
  • Непрекъснатото обучение.

Програмирането е творческа дейност с интелектуални предизвикателства, която подпомага формирането на логическо мислене, както и на дисциплина и култура на мислене и изразяване