Компютърно обучение за ученици и възрастни

програмиране за ученици

За напълно начинаещи, начинаещи, малко напреднали и напреднали.

Microsoft office Word

Microsoft office Excel

Microsoft office PowerPoint

Microsoft office Access

Microsoft office Publisher

Internet

Програмиране за ученици

 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА  - КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Обучението по курс ”Компютърна грамотност” е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.
Ползването на компютър е също толкова просто, както на телевизор, пералня или музикална уредба. И много по-лесно от карането на кола. Трябва само да отхвърлите страха и да се захванете решително за работа.
Без суха компютърна теория, а с упражнения ще ви научим на практически умения

Предлагаме групово и индивидуално обучение.

Курсовете за компютърна грамотност са:

Курс компютърна грамотност за абсолютно начинаещи - Вие ще се запознаете с устройството на компютъра, основни положения и принципи при работата с компютър, запознаване и придобиване на умения за работа с операционната система Microsoft Windows, работа с основните офис приложения - за текстообработка - MS Word и електронни таблици - MS Excel, както и основи на работата в Интернет;

Курс компютърна грамотност за начинаещи - в този курс се надграждат и систематизират знанията за MS Word, MS Excel и се запознавате с програмата MS Power Point;

Курс компютърна грамотност за напреднали - Този курс е подходящ за хора, които имат известни познания за работа с компютър и е необходимо да овладеят на много добро ниво задължителните програми за работа в офис. След края на обучението, Вие ще придобиете знания и умения за работа с  WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, PUBLISHER  – една добра основа, която ще Ви отвори много възможности.

Индивидуалното обучение е съобразено с познанията и нуждите за всеки курсист и се изготвя индивидуална програма за обучение с много практически упражнения. Възможен е избор на броя часове.
Като например: 9 учебни часа са разпределени в три посещения в удобно време на курсиста, това са по три учебни часа (т.е два астрономически часа).

След завършване на курс Вие получавате сертификат удостоверяващ вашите умения и компетенции, като можете да го използвате пред работодатели, институции, агенции за подбор, учреждения, университет и т.н

 

Програмиране за Вашите деца.

за ученици от 5 клас до  7 клас

Ако търсите средство, с което 9 – 14 годишни деца и подрастващи да започнат да програмират, вижте Scratch. Това е пълноценна среда, където всеки начинаещ може да си направи свои собствени игри, интерактивни презентации, анимирани комикси. Програмирането в Scratch е сведено до подреждане на разноцветни тухлички, по подобие на конструирането с Лего. В тази обектно-ориентирана среда детето твори, докато играе. Тук не е важно да умее да работи с конкретна програма. Водещо е измислянето на собствена история, създаването на игра, разработването на компютърен модел. Нещо повече – готовият продукт се публикува на сайта на програмата и става достояние на общността.
Когато учениците създават Scratch-проекти, те получават умения за:

Програмирането е творческа дейност с интелектуални предизвикателства, която подпомага формирането на логическо мислене, както и на дисциплина и култура на мислене и изразяване