Предлагаме обучение по следните програми:
ADOBE ILLUSTRATOR;
ADOBE PHOTOSHOP;
WebDesign;
CORELDRAW;
IN DESIGN;
DREAMWEAVER;
HTML 5;
CSS 3 и други;

Обучението се извършва в индивидуално или в малки групи, обособени в две основни нива на подготовка - ' Ниво Начинаещи ' и ' Ниво Напреднали '.
Целта на подготовката и в двете нива на курсовете курсистите да получат теоретични познания и практически опит.
Програмите , по които се води подготовката в курсовете са съобразени със свободното време на потенциалните ни клиенти с цел по-лесното посещаване на заниманията.
Стандартният пакет се състои от 20 учебни часа, разпределени по три учебни часа на посещение, т.е 2 астрономически часа на урок. Честотата и разпределението на посещенията се договарят между  Вас и Вашия преподавател.
Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които могат веднага да се приложат и същевременно да се надграждат  самостоятелно в практиката или чрез допълнителни часове в учебен център Експерт-АБВ.
Издаваме сертификат удостоверяващ вашите умения и компетенции за преминатия модул, като можете да го използвате пред работодатели, институции, агенции за подбор, учреждения, университет и т.н
Гаранцията е в традицията! - учебен център Експерт-АБВ е с 10-годишна практика в компютърното обучение.